ورود اعضا افزودن کانال
6006

دسته بندی:   دیگر کانال ها

*****

واگویه های یک انسان
در این کانال قرار است یک انسان صحبت کند، یک انسان شبیه خودتون. ممکن گاهی صوت گذاشته بشود گاهی متن و گاهی عکس.
گزارش تخلف
نظرات (0):