ورود اعضا افزودن کانال
7290
ورود به این کانال

دسته بندی:   دیگر کانال ها

*****

0 0
واگویه های یک انسان
در این کانال قرار است یک انسان صحبت کند، یک انسان شبیه خودتون. ممکن گاهی صوت گذاشته بشود گاهی متن و گاهی عکس.
گزارش تخلف
تبلیغات
نظرات (0):
تبلیغات